Mình thấy mu mình ko có chức năng cưới trong game
Nên ko sử dụng chức năng Tracemary dc
Mong BQT up cho ae

--- Chế độ gộp bài viết ---

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp