Bảo trì!
[2/12] 10:00 - Bảo trì server 15p để cập nhật !

Cụ thể những thứ như sau:
- Giảm trao đổi Hộp xanh -> Hộp đỏ (tạm hủy)
- Giảm trao đổi Hộp đỏ -> Hộp tím (từ 4 xuống 3, đồng nghĩa đã giảm từ 160 xuống 120 Hộp Xanh để có Hộp Tím)
- Cập nhật lại màu SET Triệu Hồn về chuẩn màu Sâu Hồng như Season 2
- Sau khi bảo trì sẽ khắc phục hết các lỗi LAG linh tinh do trên 7 ngày không bảo trì.

Thời gian bảo trì chỉ từ 10~15 phút là các bạn có thể vào lại.


Kính báo!