Sự kiện!
Kundun Đại Chiến - Bang hội tranh hùng.

Thời gian diễn ra: Xem tại topic Thời gian sự kiện hàng ngày trong game

Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện 2 loại Boss Kundun, Ảo ảnh Kundun
Ảo ảnh Kundun sẽ xuất hiện ở 1 tọa độ, Kundun sẽ xuất hiện riêng 1 tọa độ.

Thời gian sự kiện: 60 phút cho cuộc chiến
Bản đồ diễn ra: Lorencia

Lưu ý: Các bạn cần phải đi theo Team để chiến đấu, tranh giành với các Team khác cũng như chiến đấu với Kundun, vì không thể một mình solo với boss được.(Hình ảnh mình họa)