Sự kiện!
Sự kiện Đầm lầy chết - Tiêu diệt Medusa.

Thời gian diễn ra: Xem tại topic Thời gian sự kiện hàng ngày trong game


Video sự kiện