DN Private Server cập nhật đầy đủ các nhánh spin off và không bị lỗi kĩ năng bao gồm cả Blood Phantom

Game Settings

**Game Server được đặt ở Canada
1. Facebook: http://bit.ly/2M83RYY
2....