PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông báo] [18/1] 17:00~18:00 - Bảo trì Server 15~30' để Update mới !Admin
18-01, 04:20 PM
Thông báo!
[18/1] 17:00~18:00 - Bảo trì Server 15~30' để Update mới !

Cụ thể như sau:
- Thêm 10% tỉ lệ Ép Lông vũ Condor (tối đa 40% + 10% bùa tỉ lệ, chú ý tỉ lệ tối đa tùy thuộc nguyên liệu cho vào có +7 trở lên và option +16 trở lên hay không)
- Thêm 5% khi ép đồ trên +10, riêng +15 được thêm 10%
- Điều chỉnh lại HP, SD nhân vật không bị tên nhân vật đè lên
- Thay đổi hiển thị HP quái vật có % HP còn lại
- Điều chỉnh Danh hiệu nhân vật luôn hiển thị thay vì phải chỉ chuột vào
- Cho phép ép Ngọc B, S, Life vào Trang sức, Ngọc thần cũng vậy
- Tiêu diệt Kundun, Ảo ảnh Kundun, Nightmare, Medusa sẽ có dòng Text giữa màn hình
- Thay đổi thời gian thoát game, đổi nhân vật từ 6s còn 3s giúp nhanh chóng hơn
- Fix xóa tất cả buff khi sử dụng lệnh /freepoint
- Fix skill master Full SD, MP, HP có tác dụng
- Fix ngọc Life khi ép vào Ring, Pent ra random dòng Exl
- Fix Wing 2 RF hấp thụ sát thương có tác dụng
- Hoàn thiện Custom Ngọc Hoàn Hảo
- Giảm trao đổi Hộp Boss (cấp 1) sang Cấp 2 từ 15 còn 10 hộp
- Giảm trao đổi Hộp Boss (cấp 1) sang Cấp 3 từ 30 còn 20 hộp


Kính báo!

dokhai
18-01, 06:27 PM
updeat song chua v ad???????

Admin
18-01, 06:39 PM
updeat song chua v ad???????
rồi bạn...................