PDA

Xem bản đầy đủ : [Tổng kết] Đăng ký nhận giải - Top Danh Vọng - Tháng 12Admin
01-01, 12:40 AM
Tổng kết!
Đăng ký nhận giải - Top Danh Vọng - Tháng 12
Event 02: Đua Top Điểm Level


- Bắt đầu: 0h00 - 16/12/2017
- Kết thúc: 24h00 - 30/12/2017
• Nội dung:
- Các nhân vật có số điểm Danh Vọng cao nhất sẽ đoạt giải thưởng
- Tính số Điểm Danh Vọng của toàn bộ chức năng Reset (Không tính Reset Ủy Thác)
- Xem BXH ở Menu -> Event -> Đua Top Danh Vọng

• Phần thưởng:
Xếp hạng
Phần thưởng
Yêu cầu


1
Vũ khí 380 Level
Skill, Luck, 16Op, 1 Option Exl
hoặc
Set đồ cấp 5 tự chọn
Luck, 16Op, 1 Option Exl
(Tên các set đồ theo cấp độ) (http://forum.muthoigian.net/showthread.php?42)
Trên 100.000 điểm


2
Vũ khí cấp 6 tự chọn
Skill, Luck, 16Op, 2 Option Exl
hoặc
Set đồ cấp 4 tự chọn
Luck, 16Op, 1 Option Exl
(Tên các set đồ theo cấp độ) (http://forum.muthoigian.net/showthread.php?42)
Trên 90.000 điểm


3
Nguyên liệu 2.5 tự chọn
Trên 80.000 điểm


4-5
50.000 Gcent KM
Trên 50.000 điểm#
Nhân Vật
Tổng Danh vọng
Chủng Tộc
Reset Cuối


http://taikhoan.muthoigian.net/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif (http://taikhoan.muthoigian.net/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif)
DocCo
134098
Đấu Sĩ
30/12 - 23:00:07


http://taikhoan.muthoigian.net/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif (http://taikhoan.muthoigian.net/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif)
Jonny
131878
Chiến Binh
30/12 - 21:55:08


http://taikhoan.muthoigian.net/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif (http://taikhoan.muthoigian.net/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif)
DontCry
128473
Quyền Binh
30/12 - 23:26:01


4
Ashe
124880
Tiên Nữ
30/12 - 22:59:44


5
bluvang
96476
Phù Thủy
30/12 - 23:50:10Event 04: Truyền Nhân Goblin


- Bắt đầu: 0h00 - 01/12/2017
- Kết thúc: 24h00 - 31/12/2017Thông tin
Phần thưởng


Nâng cấp thành công 1 Item lên +13
30 Bless, 30 Soul, 3 bùa chaos


Nâng cấp thành công 1 Item lên +15
Thêm 1 option exl cho item bất kì
(Không dành cho Cánh, Trang sức, Item Socket)


Nâng cấp thành công 3 Item lên +15
Thêm 1 option exl cho Cánh


Lưu ý
Item +13: Chỉ tính các Item đăng ký Event
Item +15: Chỉ tính các Item đăng ký Event
Riêng 3 món +15 có thể cộng dồn qua
nhiều tháng sự kiện này


Xếp hạng theo số lượng Item Ép Thành Công


Nhân Vật
Số lượng Item Ép thành công


HELL
1


NamHee
1

Mẫu đăng ký nhận giải thưởng (copy và điền vào chỗ trống)
Nhân vật : ...
Top : ...
Tên phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn (nếu có): ...
Nguyên liệu cánh cho chủng tộc nào (nếu có): ...
Chú ý: giải thưởng Gcent sẽ tự được trao mà không cần phải đăng ký nhận !
Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký. Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "Đã trao"


Hướng dẫn nhận thưởng :


Đăng nhập Web tài khoản
Chọn nhân vật nhận thưởng
Vào chức năng : Event > Nhận giải thưởng Event

AnhHee
01-01, 08:24 AM
Nhân Vât : NamHee
Top : Gobin
Phần thưởng : 30b 30s 3 Bùa Chaos

TaoNam
01-01, 08:27 AM
Nhân vât : HELL
Top : Gobin
Phần thưởng : 30b 30s 3bùa chaos

minh123
01-01, 01:09 PM
NHân vật : DocCo
Top : Danh vọng
Phần thưởng : Đao QUYỀN năng 380 Ex skill luck 16op 10%

kuemht
01-01, 01:41 PM
Nhân Vật : Jonny
top2 danh vọng
phần thưởng : Nắm Đấm Quyền Lực exl Luck .16op . Sát Thương Hoàn Hảo 10% , Gia Tăng Sát Thương 2%

--- Chế độ gộp bài viết ---

Nhân Vật : DontCry
Top 3 danh vọng
Phần Thưởng : 1 Nguyên Liệu 2.5 ĐW

minh123
02-01, 02:10 AM
sao ma lau the ad

Admin
02-01, 01:00 PM
Hoàn tất trao thưởng.