PDA

Xem bản đầy đủ : [Tổng kết] Đăng ký nhận giải - Top Phú Hộ tháng 12Admin
18-12, 06:36 PM
Event 03: Chiến Binh Quý Tộc


- Bắt đầu: 0h00 - 01/12/2017
- Kết thúc: 24h00 - 17/12/2017

• Phần thưởng:

Top
Mốc 1
Gcent <
1.000.000
Phần thưởng


1
Nâng cấp giải thành
Cánh cấp 2 (Luck)
3% manalost

Tặng thêm
Ring +9 (1 cái)
2 option +7% hồi hp
NoBiTa


2
Cánh cấp 2 (trắng)
Jonny


3
01 Lông vũ
hoặc
HHHT
SSGCuVee
Đạt mốc
Phần thưởng phụ
Tên nhân vật


1.500.000
Hỗ trợ tân thủ SET đồ cấp 3, luck, 1option
(Trâu xanh, Thiết phiến, Thiên kim, Xương, Nhân sư,
Ngọc bích, Thiên thanh, Thiết ma, Thuật sĩ)
Hình ảnh xem tại đây (http://hd.muvietss6.net/HeThongVatPham/11-GiapTru/)
NoBiTa


Mẫu đăng ký nhận giải thưởng (copy và điền vào chỗ trống)

Nhân vật : ...
Top : ...
Tên phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn (nếu có): ...
Nguyên liệu cánh cho chủng tộc nào (nếu có): ...
Chú ý: giải thưởng Gcent sẽ tự được trao mà không cần phải đăng ký nhận !

Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký. Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "Đã trao"


Hướng dẫn nhận thưởng :


Đăng nhập Web tài khoản
Chọn nhân vật nhận thưởng
Vào chức năng : Event > Nhận giải thưởng Event

NoBiTa
18-12, 07:23 PM
nv:NoBiTa
top 1
phần thưởng : ring gió 4%gst 5% pd+ w2 rf luk 3% manalost+sét trâu xanh 4%gst


Đã trao thưởng

kuemht
19-12, 03:54 PM
nv: Jonny
top2
phần thưởng : Wing2 RF


Đã trao thưởng

linhbui93
19-12, 06:20 PM
nv: SSGCuVee
top 3
phần thưởng: lông vũ


Đã trao thưởng