PDA

Xem bản đầy đủ : [Bảo trì] [12/12] 12:00 - Bảo trì server 1 tiếng để nâng cấp phía máy chủ !Admin
12-12, 11:22 AM
Bảo trì!
[12/12] 12:00 - Bảo trì server 1 tiếng để nâng cấp phía máy chủ !
Thời gian bảo trì hoàn tất dự kiến vào lúc 13h00 hoặc sớm hơn.


Kính báo!