PDA

Xem bản đầy đủ : [Bảo trì] [2/12] 10:00 - Bảo trì server 15p để cập nhật !Admin
02-12, 07:02 AM
Bảo trì!
[2/12] 10:00 - Bảo trì server 15p để cập nhật !

Cụ thể những thứ như sau:
- Giảm trao đổi Hộp xanh -> Hộp đỏ (tạm hủy)
- Giảm trao đổi Hộp đỏ -> Hộp tím (từ 4 xuống 3, đồng nghĩa đã giảm từ 160 xuống 120 Hộp Xanh để có Hộp Tím)
- Cập nhật lại màu SET Triệu Hồn về chuẩn màu Sâu Hồng như Season 2
- Sau khi bảo trì sẽ khắc phục hết các lỗi LAG linh tinh do trên 7 ngày không bảo trì.

Thời gian bảo trì chỉ từ 10~15 phút là các bạn có thể vào lại.


https://i.imgur.com/2mrDvWD.png (https://i.imgur.com/2mrDvWD.png)

Kính báo!

lanhhuyet
02-12, 09:19 AM
Hơn 9h rồi sao không thấy bảo trì Admin ? Là 9h sáng hay tối vậy, không thấy để AM or PM ?

Admin
02-12, 10:15 AM
Cập nhật lại chút thông tin.....................