PDA

Xem bản đầy đủ : [Tổng kết] Trao giải - Top Bang HộiAdmin
12-11, 06:31 PM
Event 06: Đua Top Bang Hội


• Thời gian:
- Bắt đầu: 14h00 - 04/11/2017
- Kết thúc: 24h00 - 11/11/2017
• Nội dung:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện các Bang Hội có số lần reset cao nhất đạt Top 1, 2, 3 bảng xếp hạng của Bang Hội ( giải thưởng theo top Bang Hội) sẽ nhận được phần thưởng là Item Ngọc + Gcent


Xếp hạng
Phần thưởng


1
150 Ngọc Ước Nguyện
50 Ngọc Tâm Linh


2
100 Ngọc Ước Nguyện
50 Ngọc Tâm Linh


3
50 Ngọc Ước Nguyện
50 Ngọc Tâm LinhDanh sách Bang Hội Reset nhiều nhất#
Bang Hội
Chủ Hội
Thành Viên
Reset Tổng
Point Tổng
Logo
Liên Minh
Đối Địch


http://localhost:8080/TestTaiKhoan/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif
BaVuong
LenhHoXung
40
2225
246160
http://localhost:8080/TestTaiKhoan/HuyetLong/includes/guild_logo.php?decode=3334433333344333444444444444 444433344333333443333334433333344333
PhanThihttp://localhost:8080/TestTaiKhoan/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif
Best
Music
38
2064
230880
http://localhost:8080/TestTaiKhoan/HuyetLong/includes/guild_logo.php?decode=3113411413311441133114413113 4114c00ca000cccca000c00ca000c00caaa0
http://localhost:8080/TestTaiKhoan/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif
PhanThi
49RF
35
1843
203650
http://localhost:8080/TestTaiKhoan/HuyetLong/includes/guild_logo.php?decode=1000000301000033001033300001 300000003000000301000000001033300001
PhanThi

Admin
12-11, 06:34 PM
Phần thưởng đã được trao cho Chủ Guild, các bạn nhận thưởng trên web tài khoản menu Event