PDA

Xem bản đầy đủ : [Báo lỗi] Lỗi hop do nem ko có lvNoBiTa
09-11, 02:12 PM
NHU TIEEU ĐỀ VÀO 14H HUM NAY NGAY 9/11 MINH NÉM HOP ĐỎ NHƯNG KO NHẬN DC GÌ ADM VÀO TRECCK VÀ SEM SÉT.
TÊN NV: NoBiTa

Admin
09-11, 03:48 PM
Đã hỗ trợ!
Do khi move về lorencia nó sẽ bay vào khu vực gốc cây nên là tọa độ lag nên sẽ đáp ko rơi gì, bản cập nhật mới cũng fix luôn vấn đề này !