PDA

Xem bản đầy đủ : [Tổng kết] Trao giải - Đua Top Khởi ĐầuAdmin
07-11, 11:31 AM
Event 01: Đua Top Khởi Đầu


• Thời gian: trong 1 tối duy nhất
- Từ 21h00 đến hết 24h00 ngày 06/11/2017
(mục đích để làm quen game và tìm hiểu đua top)Xếp hạng
Phần thưởng


1
Danh hiệu chữ vàng trong game
Chiến Binh Thần Tốc

Phần thưởng
100.000 Gcent


2
70.000 Gcent


3
50.000 Gcent


4+5
30.000 Gcent#
Nhân vật
Relife
Reset
Level
Level UP Cuối
Class


http://taikhoan.muthoigian.net/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif (http://taikhoan.muthoigian.net/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif)
LenhHoXung
0
37
400
06/11 22:46:01
Quyền Binh


http://taikhoan.muthoigian.net/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif (http://taikhoan.muthoigian.net/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif)
49RF
0
37
400
06/11 22:56:46
Quyền Binh


http://taikhoan.muthoigian.net/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif (http://taikhoan.muthoigian.net/HuyetLong/templates/images/rank/vietnam.gif)
zDepZaiz
0
37
400
06/11 23:05:35
Quyền Binh


4
tombe
0
37
400
06/11 23:24:55
Quyền Binh


5
Ahihi123
0
37
389
06/11 23:57:44
Tiên Nữ

Admin
07-11, 11:36 AM
Đã tăng 100000 Gcent của tài khoản LenhHoXung
Đã tăng 70000 Gcent của tài khoản 49RF
Đã tăng 50000 Gcent của tài khoản zDepZaiz
Đã tăng 30000 Gcent của tài khoản tombe
Đã tăng 30000 Gcent của tài khoản Ahihi123