PDA

Xem bản đầy đủ : [Hướng dẫn] Sự kiện Đầm lầy chết - Tiêu diệt Medusa.Admin
09-10, 02:03 AM
Sự kiện!
Sự kiện Đầm lầy chết - Tiêu diệt Medusa.

Thời gian diễn ra: Xem tại topic Thời gian sự kiện hàng ngày trong game


Video sự kiện

https://www.youtube.com/watch?v=tyZnZLich_s