PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng Dẫn - Kinh Nghiệm Chơi  1. [Hướng dẫn] Hướng dẫn Tăng Point và mặc đồ all class (tham khảo nguồn muviet2015)
  2. [Hướng dẫn] Trốn tìm cùng NPC - 19:30 hàng ngày.
  3. [Hướng dẫn] Sự kiện Đầm lầy chết - Tiêu diệt Medusa.
  4. [Hướng dẫn] Kundun Đại Chiến - Bang hội tranh hùng.
  5. [Hướng dẫn] Hệ thống - Nhiệm vụ Tuần Hoàn đầu tiên tại Việt Nam
  6. [Hướng dẫn] Phân Cấp độ các SET đồ, Vũ khí toàn bộ chủng tộc !